PROfertil® Male kan bidra till friskare spermier ------ PROfertil® Female framtaget speciellt för kvinnans behov

Nyhet! PROfertil® finns nu också på Apoteket Gode Herden i Södertälje (klicka här för att hitta hit) 

OBS! Vi kommer snart att byta plattform för web shoppen eftersom Tictail har förvärvats av Shopify
Mer information kommer senareVi levererar till Sverige.

PROfertil® Female (3 månaders behandling)

1490 SEK

Nu finns det en ny produkt i PROfertil familjen: PROfertil Female för kvinnor! Passar för behandling av alla kvinnor med en önskan om att få egna barn.

Cirka 15% av alla par lyckas inte bli gravida trots regelbundet sexualliv. Orsaken till en ouppfylld önskan att få ett barn finns i ungefär samma frekvens hos kvinnor ("kvinnlig" faktor) och män ("manlig" faktor) eller i en kombination av båda. 

Vanliga livssituationer i vårt moderna samhälle medför längre utbildningar, arbete och karriär, stressiga situationer och kanske förenat med senare val av partner. Detta är bara några av de faktorer som slutligen leder till att dagens föräldraskap inträffar senare och senare.

Drömmen om att få egna barn sker oftare först när de kroppsliga förhållandena inte längre är optimala varken för mannen eller för kvinnan.


Subfertilitet ≠ Infertilitet

I de flesta fall där det finns en ouppfylld önskan att få egna barn är det inte ett fall av fullständig infertilitet utan snarare flera faktorer som sammanfaller och kan därmed leda till subfertilitet. Man måste komma ihåg att befruktning endast kan ske några dagar i månaden (vanligtvis bara 2 dagar).

Många kroppsliga processer som är perfekt samordnade med varandra är ansvariga för att graviditet uppstår och tidpunkten för dessa processer måste vara korrekt. De innefattar en vanlig cykel, mognad av den kvinnliga äggcellen eller människans spermier, ägglossning, äggcellernas resa genom äggledarrör och implantation av ett befruktat ägg i livmoderslemhinnan (endometrium).

 För dessa specifika processer, som måste ske på ett sådant sätt att de är exakt samordnade med varandra, finns det många hinder på vägen till en lyckad graviditet.

 Med PROfertil® Female kan dessa hinder gradvis minskas eller elimineras och möjligheten till en lyckad graviditet förbättras.


 PROfertil® Female näringsstöd kan ge eller bidra till:

  • en cykel med normal rytm
  • stöd för mognaden av äggcellen
  • gynnsammare förhållanden för implantationen (nidationen)
  • optimalare förhållanden för barnets hälsa redan innan graviditeten börjar
  • stöd för en normal graviditet


Preparatet är framtaget speciellt för behandling av kvinnan. Behandling sker lämpligen samtidigt av både kvinnan och mannen

På den här hemsidan finns mer allmän information och detaljerade studier (engelska och tyska) www.profertil-female.eu


Bipacksedel (svensk) som pdf 

          Information

Varför behövs PROfertil® ?

PROfertil® kan bidra till att hjälpa din kropp att producera friska spermier.

PROfertil® är den första produkten på marknaden som kombinerar alla - idag kända - betydelsefulla fertilitets-höjande substanser i endast en kapsel. 


PROfertil kan hjlpa din kropp att producera friska spermier


Frågor & Svar om PROfertil® 

Se intervju med läkare om PROfertil® från nyhetssändning i Australien 


Enligt en aktuell studie  "DNA Study 2014" så kan PROfertil® förbättra  DNA integriteten vilket kan motverka DNA-fragmentisering

PROfertil® är av Livsmedelsverket godkänt för försäljning i Sverige som "livsmedel för speciella medicinska ändamål".

PROfertil® och andra preparat från det österrikiska företaget Lenus Pharma GesmbH marknadsförs och tillhandahålls i Sverige och övriga norden av Lisana Sweden.

Behandling skall alltid ske i samråd med er läkare/klinik


PROfertil® i världen
PROfertil® marknadsförs och säljs redan idag i många länder över hela världen PROfertil marknadsfrs och sljs redan idag i mnga lnder ver hela vrlden

Titta gärna på någon av våra videor som demonstrerar hur fertiliteten kan komma att förbättras:
Alexander 35, ett barn sedan tidigare 
Sebastian 40, två barn sedan tidgare 

För ytterligare detaljerad information, rekommendationer från läkare, medicinska studier och andra dokument som beskriver de i PROfertil® verksamma substanserna och deras betydelse, se moderbolagets hemsidor (engelska):
Lenus Pharma 
profertil.eu 

För mer information och frågor, kontakta oss via Facebook, via e-post info@lisana.ch eller direkt på telefon 070 329 69 63 (vardagar 9-17).

info@lisana.ch