PROfertil® Male kan bidra till friskare spermier ------ PROfertil® Female framtaget speciellt för kvinnans behov

Nyhet! PROfertil® finns nu också på Apoteket Gode Herden i Södertälje (klicka här för att hitta hit) 

OBS! Vi kommer snart att byta plattform för web shoppen eftersom Tictail har förvärvats av Shopify
Mer information kommer senareVi levererar till Sverige.

PROfertil® Male 180 kapslar

1490 SEK

Det kraftfulla tillskottet för att på naturlig väg öka chanserna till att få barn.

Den unika och patentskyddade  kombinationen av ingående substanser baseras på vetenskaplig erfarenhet och forskningsresultat. Sammansättningen är välbeprövad genom kliniska försök.

PROfertil® är ett egenutvecklat preparat som kan bidra till förhöjd spermie kvalitet vilket även kan förbättra mannens fertilitet.


PROfertil kan hjlpa din kropp att producera friska spermier


Indikationer

  • Försök att på naturlig väg få barn misslyckas
  • Med spermiogram konstaterad nedsatt fertilitet
  • Komplement/Preparering inför IVF

Vad kan PROfertil® bidra till att förbättra?

  • Spermiernas kvalitet och ökning av antal
  • Fertilitet för män som drabbats av subklinisk varikocele (pungåderbråck)
  • Reducering av spermiernas DNA fragmentisering

PROfertil® – mätbara resultat

  • Lyckade graviditeter har i kliniska studier uppnåtts på naturlig väg i 25% av fallen för medverkande par
  • Vart fjärde par har därvid blivit föräldrar
PROfertil® finns i förpackningar om 180 kapslar (för de tre första månadernas behandling) respektive 60 kapslar (en månads fortsatt behandling). Det tar minst 3 månader för spermier att bli fullt utvecklade. En behandling skall därför alltid pågå minst 3 månader och därefter tills önskad graviditet uppnås.

Rekommenderat intag är två kapslar per dag i samband med måltid. PROfertil® skall intagas under en tidsperiod på minst 3 månader eller tills önskad graviditet sker.

OBS! Se till att förpackning och innehåll aldrig utsätts för högre temperatur än 25 grader. Lämna till exempel inte kvar förpackningen i bilen eller i rum som kan bli mycket varma en sommardag!

Detaljerad produktinformation:
Bipacksedel (svensk) som pdf 

          Information

Varför behövs PROfertil® ?

PROfertil® kan bidra till att hjälpa din kropp att producera friska spermier.

PROfertil® är den första produkten på marknaden som kombinerar alla - idag kända - betydelsefulla fertilitets-höjande substanser i endast en kapsel. 


PROfertil kan hjlpa din kropp att producera friska spermier


Frågor & Svar om PROfertil® 

Se intervju med läkare om PROfertil® från nyhetssändning i Australien 


Enligt en aktuell studie  "DNA Study 2014" så kan PROfertil® förbättra  DNA integriteten vilket kan motverka DNA-fragmentisering

PROfertil® är av Livsmedelsverket godkänt för försäljning i Sverige som "livsmedel för speciella medicinska ändamål".

PROfertil® och andra preparat från det österrikiska företaget Lenus Pharma GesmbH marknadsförs och tillhandahålls i Sverige och övriga norden av Lisana Sweden.

Behandling skall alltid ske i samråd med er läkare/klinik


PROfertil® i världen
PROfertil® marknadsförs och säljs redan idag i många länder över hela världen PROfertil marknadsfrs och sljs redan idag i mnga lnder ver hela vrlden

Titta gärna på någon av våra videor som demonstrerar hur fertiliteten kan komma att förbättras:
Alexander 35, ett barn sedan tidigare 
Sebastian 40, två barn sedan tidgare 

För ytterligare detaljerad information, rekommendationer från läkare, medicinska studier och andra dokument som beskriver de i PROfertil® verksamma substanserna och deras betydelse, se moderbolagets hemsidor (engelska):
Lenus Pharma 
profertil.eu 

För mer information och frågor, kontakta oss via Facebook, via e-post info@lisana.ch eller direkt på telefon 070 329 69 63 (vardagar 9-17).

info@lisana.ch