PROfertil® Male kan bidra till friskare spermier ------ PROfertil® Female framtaget speciellt för kvinnans behov

Nyhet! PROfertil® finns nu också på Apoteket Gode Herden i Södertälje (klicka här för att hitta hit) 

OBS! Vi kommer snart att byta plattform för web shoppen eftersom Tictail har förvärvats av Shopify
Mer information kommer senare          Information

Varför behövs PROfertil® ?

PROfertil® kan bidra till att hjälpa din kropp att producera friska spermier.

PROfertil® är den första produkten på marknaden som kombinerar alla - idag kända - betydelsefulla fertilitets-höjande substanser i endast en kapsel. 


PROfertil kan hjlpa din kropp att producera friska spermier


Frågor & Svar om PROfertil® 

Se intervju med läkare om PROfertil® från nyhetssändning i Australien 


Enligt en aktuell studie  "DNA Study 2014" så kan PROfertil® förbättra  DNA integriteten vilket kan motverka DNA-fragmentisering

PROfertil® är av Livsmedelsverket godkänt för försäljning i Sverige som "livsmedel för speciella medicinska ändamål".

PROfertil® och andra preparat från det österrikiska företaget Lenus Pharma GesmbH marknadsförs och tillhandahålls i Sverige och övriga norden av Lisana Sweden.

Behandling skall alltid ske i samråd med er läkare/klinik


PROfertil® i världen
PROfertil® marknadsförs och säljs redan idag i många länder över hela världen PROfertil marknadsfrs och sljs redan idag i mnga lnder ver hela vrlden

Titta gärna på någon av våra videor som demonstrerar hur fertiliteten kan komma att förbättras:
Alexander 35, ett barn sedan tidigare 
Sebastian 40, två barn sedan tidgare 

För ytterligare detaljerad information, rekommendationer från läkare, medicinska studier och andra dokument som beskriver de i PROfertil® verksamma substanserna och deras betydelse, se moderbolagets hemsidor (engelska):
Lenus Pharma 
profertil.eu 

För mer information och frågor, kontakta oss via Facebook, via e-post info@lisana.ch eller direkt på telefon 070 329 69 63 (vardagar 9-17).

info@lisana.ch