PROfertil® Male kan bidra till friskare spermier ------ PROfertil® Female framtaget speciellt för kvinnans behov

Nyhet! PROfertil® finns nu också på Apoteket Gode Herden i Södertälje (klicka här för att hitta hit)           Information

Varför behövs PROfertil® ?

PROfertil® kan bidra till att hjälpa din kropp att producera friska spermier.

PROfertil® är den första produkten på marknaden som kombinerar alla - idag kända - betydelsefulla fertilitets-höjande substanser i endast en kapsel. 


PROfertil kan hjlpa din kropp att producera friska spermier


Frågor & Svar om PROfertil® 

Se intervju med läkare om PROfertil® från nyhetssändning i Australien 


Enligt en aktuell studie  "DNA Study 2014" så kan PROfertil® förbättra  DNA integriteten vilket kan motverka DNA-fragmentisering

PROfertil® är av Livsmedelsverket godkänt för försäljning i Sverige som "livsmedel för speciella medicinska ändamål".

PROfertil® och andra preparat från det österrikiska företaget Lenus Pharma GesmbH marknadsförs och tillhandahålls i Sverige och övriga norden av Lisana Sweden.

Behandling skall alltid ske i samråd med er läkare/klinik


PROfertil® i världen
PROfertil® marknadsförs och säljs redan idag i många länder över hela världen PROfertil marknadsfrs och sljs redan idag i mnga lnder ver hela vrlden

Titta gärna på någon av våra videor som demonstrerar hur fertiliteten kan komma att förbättras:
Alexander 35, ett barn sedan tidigare 
Sebastian 40, två barn sedan tidgare 

För ytterligare detaljerad information, rekommendationer från läkare, medicinska studier och andra dokument som beskriver de i PROfertil® verksamma substanserna och deras betydelse, se moderbolagets hemsidor (engelska):
Lenus Pharma 
profertil.eu 

För mer information och frågor, kontakta oss via Facebook, via e-post info@lisana.ch eller direkt på telefon 070 329 69 63 (vardagar 9-17).

info@lisana.ch